Skip to content

“Klimaat, gezondheid, en veiligheid: maak daar reclame voor”

Bral

07/01/2021

« De coalitie van verenigingen en burgerbewegingen die zich inzetten voor duurzame mobiliteit grijpt de verzending van het FEBIAC-magazine aan om de bevoegde autoriteiten te vragen de reclame rond de aankoop van de meest schadelijke voertuigen qua uitstoot en grootte te reguleren »

Scroll To Top