Skip to content

Fiscale hervorming is ontbrekend puzzelstuk voor circulaire economie

Bond Beter Leefmilieu

09/06/2021

Op naar een Belgische recyclagemarkt? Een buitenlandse ban van Belgisch plastic afval zou een kans kunnen betekenen voor de ontwikkeling van de Belgische recyclagesector en bijgevolg de circulaire economie

Scroll To Top