Spring naar content

Mobiliteit

De lage emissie zones als actief exnovatiebeleid

Op weg naar het definitieve afscheid van de meest vervuilende voertuigen van Brussel?

phoca_thumb_l_03.BRUXELLES, bois de la Cambre-22

De Brussels-gewestelijke regering lijkt, net als in vele andere Europese steden, exnovatie inzake mobiliteit ter hand te hebben genomen in de vorm van een lage emissie zone (LEZ).

De LEZ is in 2018 ingesteld door Brussel Leefmilieu, teneinde de luchtkwaliteit te verbeteren. Geleidelijk zullen de oudste voertuigen uit het verkeer geweerd worden: Dit zou uiteindelijk kunnen uitmonden in een algeheel afscheid van het wagenpark met verbrandingsmotoren, vanuit de doelstelling om klimaatverandering tegen te gaan.

Deze maatregelen zijn onderwerp van bittere discussies. De legitimiteit van de LEZ wordt ter discussie gesteld, en het verdere traject blijft vooralsnog onzeker.

Het onderzoek van het Gosete project poogt de volgende vragen te beantwoorden:

Is de LEZ te beschouwen als een ambitieus gewestelijk/metropolitaan beleid dat een passend antwoord biedt op de huidige uitdagingen? Wat is de samenhang met de andere maatrgelen in het mobiliteitsbeleid? Wat is het precies wat men poogt uit te faseren, en wat voor situatie hopen we te bereiken?

Voor meer informatie over de achtergronden van deze werkplaats:

lees het volledige artikel

Bent u bij deze werkplaats betrokken en wilt u aan ons onderzoek bijdragen middels het delen van uw inzichten: neem contact met ons op !

De eerste resultaten van het GOSETE-project gerelateerd aan dit luik

Op 2 maart 2021 vond de workshop “Mogelijke vooruitzichten op een ‘lage-emissiemobiliteit’ in Brussel: welke duurzaamheidsgevolgen?” plaats. Deze workshop bracht verschillende Brusselse en Belgische actoren bijeen om de invloed van verscheidene exnovatiescenario’s op de duurzaamheid te verkennen. Hier vindt u alvast het verslag (in het Frans): GOSETE-Workshop_cas1_impacts-scenarios-mobilite-basses-emissions_report"

Blogs · Mobiliteit

Lees verder

Exnovation policies such as LEZs are the most effective to reduce air pollution from transport

Mobilité et transport
Lees verder

Een Stadstol en kilometerheffing: Kan Brussel dit Zomaar Opleggen?

Mobilité et transport
Lees verder

Le gouvernement bruxellois se met d’accord sur un projet de péage urbain et de taxation kilométrique

Mobilité et transport

Uit de media · Mobiliteit

Les Français et les propositions de Yannick Jadot

IFOP

04/10/2021

Selon un sondage sondant l’opinion des français sur quatre politiques d’exnovation, “si la fin de l’élevage intensif rassemble, les clivages générationnels apparaissent nets sur la sortie du nucléaire et du diesel”.

Nouveaux seuils de l’OMS en matière de qualité de l’air : “un signal d’alarme pour Bruxelles”

RTBF

22/09/2021

L’abaissement par l’Organisation mondiale de la santé des seuils d’alerte à partir desquels la pollution de l’air est dangereuse pour la santé met en question les politiques actuelles d’exnovation des véhicules polluants: sont elles suffisantes?

 

Smart Move : la fin justifie-t-elle les moyens ?

IEB

15/09/2021

L’ONG environnementale pointe certains des impacts de la future tarification kilométrique qui vise à réduire le trafic automobile à Bruxelles

Wetenschappelijke publicaties · Mobiliteit

Lees verder

Discontinuation of the automobility regime?

Hoffmann, S. et al. · 2017
Mobilité et transport
Lees verder

Carsharing in the Brussels region

Wiegmann, M. et al. · 2020
Économie circulaire
Lees verder

Everything Must Change for Everything to Stay the Same?

Pardi, T. · 2020
Mobilité et transport

Events · Mobiliteit

Scroll naar boven