Spring naar content

Mobiliteit

De lage emissie zones als actief exnovatiebeleid

Op weg naar het definitieve afscheid van de meest vervuilende voertuigen van Brussel?

phoca_thumb_l_03.BRUXELLES, bois de la Cambre-22

De Brussels-gewestelijke regering lijkt, net als in vele andere Europese steden, exnovatie inzake mobiliteit ter hand te hebben genomen in de vorm van een lage emissie zone (LEZ).

De LEZ is in 2018 ingesteld door Brussel Leefmilieu, teneinde de luchtkwaliteit te verbeteren. Geleidelijk zullen de oudste voertuigen uit het verkeer geweerd worden: Dit zou uiteindelijk kunnen uitmonden in een algeheel afscheid van het wagenpark met verbrandingsmotoren, vanuit de doelstelling om klimaatverandering tegen te gaan.

Deze maatregelen zijn onderwerp van bittere discussies. De legitimiteit van de LEZ wordt ter discussie gesteld, en het verdere traject blijft vooralsnog onzeker.

Het onderzoek van het Gosete project poogt de volgende vragen te beantwoorden:

Is de LEZ te beschouwen als een ambitieus gewestelijk/metropolitaan beleid dat een passend antwoord biedt op de huidige uitdagingen? Wat is de samenhang met de andere maatrgelen in het mobiliteitsbeleid? Wat is het precies wat men poogt uit te faseren, en wat voor situatie hopen we te bereiken?

Voor meer informatie over de achtergronden van deze werkplaats:

lees het volledige artikel

Bent u bij deze werkplaats betrokken en wilt u aan ons onderzoek bijdragen middels het delen van uw inzichten: neem contact met ons op !

De eerste resultaten van het GOSETE-project gerelateerd aan dit luik

Op 2 maart 2021 vond de workshop “Mogelijke vooruitzichten op een ‘lage-emissiemobiliteit’ in Brussel: welke duurzaamheidsgevolgen?” plaats. Deze workshop bracht verschillende Brusselse en Belgische actoren bijeen om de invloed van verscheidene exnovatiescenario’s op de duurzaamheid te verkennen. Hier vindt u alvast het verslag (in het Frans): GOSETE-Workshop_cas1_impacts-scenarios-mobilite-basses-emissions_report"

Blogs · Mobiliteit

Lees verder

Exnovation policies such as LEZs are the most effective to reduce air pollution from transport

Mobilité et transport
Lees verder

Een Stadstol en kilometerheffing: Kan Brussel dit Zomaar Opleggen?

Mobilité et transport
Lees verder

Le gouvernement bruxellois se met d’accord sur un projet de péage urbain et de taxation kilométrique

Mobilité et transport

Uit de media · Mobiliteit

La sortie du thermique : 100 à 110 décès en moins chaque année à Bruxelles

Bruxelles Environnement

25/06/2021

L’administration en charge de la mesure publie dans ce communiqué de presse les résultats des études d’impacts de la mesure sur la santé, l’environnement, l’impact socio-économique, la mobilité et l’énergie, et sur les évolutions technologiques attendues qui ont servi de base pour établir le calendrier 

La sortie du diesel en 2030 à Bruxelles, quel est le calendrier des autres capitales européennes ?

RTBF

25/06/2021

La sortie en 2030 du diesel: Bruxelles, parmi les villes pionnières, mais 5 ans après Londres, Paris, Rome ou Oslo

Bruxelles tire le frein à main pour les voitures thermiques: dès 2030 pour le diesel, 2035 pour l’essence

RTBF

25/06/2021

Les partis de la majorité régionale bruxelloise ont trouvé un accord pour sortir ou ‘exnover’ les moteurs thermiques à partir de 2030

Wetenschappelijke publicaties · Mobiliteit

Lees verder

The Other Side of the (Policy) Coin: Analyzing Exnovation Policies for the Urban Mobility Transition in Eight Cities around the Globe

Lisa Graaf, Stefan Werland, Oliver Lah, Emilie Martin, Alvin Mejia, María Rosa Muñoz Barriga, Hien Thi Thu Nguyen, Edmund Teko and Shritu Shrestha · 2021
Mobilité et transport
Lees verder

Exnovation in the Brussels Capital Region

Regine Feltkamp and Ayana Dootalieva · 02/2021
Tous chantiers
Lees verder

From path dependence to policy mixes for Nordic electric mobility

Kotilainen, K. et al. · 2019
Mobilité et transport

Events · Mobiliteit

Scroll naar boven