Spring naar content

Mobiliteit

De lage emissie zones als actief exnovatiebeleid

Op weg naar het definitieve afscheid van de meest vervuilende voertuigen van Brussel?

phoca_thumb_l_03.BRUXELLES, bois de la Cambre-22

De Brussels-gewestelijke regering lijkt, net als in vele andere Europese steden, exnovatie inzake mobiliteit ter hand te hebben genomen in de vorm van een lage emissie zone (LEZ).

De LEZ is in 2018 ingesteld door Brussel Leefmilieu, teneinde de luchtkwaliteit te verbeteren. Geleidelijk zullen de oudste voertuigen uit het verkeer geweerd worden: Dit zou uiteindelijk kunnen uitmonden in een algeheel afscheid van het wagenpark met verbrandingsmotoren, vanuit de doelstelling om klimaatverandering tegen te gaan.

Deze maatregelen zijn onderwerp van bittere discussies. De legitimiteit van de LEZ wordt ter discussie gesteld, en het verdere traject blijft vooralsnog onzeker.

Het onderzoek van het Gosete project poogt de volgende vragen te beantwoorden:

Is de LEZ te beschouwen als een ambitieus gewestelijk/metropolitaan beleid dat een passend antwoord biedt op de huidige uitdagingen? Wat is de samenhang met de andere maatrgelen in het mobiliteitsbeleid? Wat is het precies wat men poogt uit te faseren, en wat voor situatie hopen we te bereiken?

Voor meer informatie over de achtergronden van deze werkplaats:

lees het volledige artikel

Bent u bij deze werkplaats betrokken en wilt u aan ons onderzoek bijdragen middels het delen van uw inzichten: neem contact met ons op !

De eerste resultaten van het GOSETE-project gerelateerd aan dit luik

Op 2 maart 2021 vond de workshop “Mogelijke vooruitzichten op een ‘lage-emissiemobiliteit’ in Brussel: welke duurzaamheidsgevolgen?” plaats. Deze workshop bracht verschillende Brusselse en Belgische actoren bijeen om de invloed van verscheidene exnovatiescenario’s op de duurzaamheid te verkennen. Hier vindt u alvast het verslag (in het Frans): GOSETE-Workshop_cas1_impacts-scenarios-mobilite-basses-emissions_report"

Blogs · Mobiliteit

Lees verder

Les émissions de CO2 des véhicules neufs baissent pour la 1ère fois depuis 5 ans

Mobilité et transport
Lees verder

Un chantier sur la mobilité?

Mobilité et transport

Uit de media · Mobiliteit

Les Français et les propositions de Yannick Jadot

IFOP

04/10/2021

Selon un sondage sondant l’opinion des français sur quatre politiques d’exnovation, “si la fin de l’élevage intensif rassemble, les clivages générationnels apparaissent nets sur la sortie du nucléaire et du diesel”.

Nouveaux seuils de l’OMS en matière de qualité de l’air : “un signal d’alarme pour Bruxelles”

RTBF

22/09/2021

L’abaissement par l’Organisation mondiale de la santé des seuils d’alerte à partir desquels la pollution de l’air est dangereuse pour la santé met en question les politiques actuelles d’exnovation des véhicules polluants: sont elles suffisantes?

 

Smart Move : la fin justifie-t-elle les moyens ?

IEB

15/09/2021

L’ONG environnementale pointe certains des impacts de la future tarification kilométrique qui vise à réduire le trafic automobile à Bruxelles

Wetenschappelijke publicaties · Mobiliteit

Lees verder

The Other Side of the (Policy) Coin: Analyzing Exnovation Policies for the Urban Mobility Transition in Eight Cities around the Globe

Lisa Graaf, Stefan Werland, Oliver Lah, Emilie Martin, Alvin Mejia, María Rosa Muñoz Barriga, Hien Thi Thu Nguyen, Edmund Teko and Shritu Shrestha · 2021
Mobilité et transport
Lees verder

Exnovation in the Brussels Capital Region

Regine Feltkamp and Ayana Dootalieva · 02/2021
Tous chantiers
Lees verder

From path dependence to policy mixes for Nordic electric mobility

Kotilainen, K. et al. · 2019
Mobilité et transport

Events · Mobiliteit

Scroll naar boven