Spring naar content

Mobiliteit

De lage emissie zones als actief exnovatiebeleid

Op weg naar het definitieve afscheid van de meest vervuilende voertuigen van Brussel?

phoca_thumb_l_03.BRUXELLES, bois de la Cambre-22

De Brussels-gewestelijke regering lijkt, net als in vele andere Europese steden, exnovatie inzake mobiliteit ter hand te hebben genomen in de vorm van een lage emissie zone (LEZ).

De LEZ is in 2018 ingesteld door Brussel Leefmilieu, teneinde de luchtkwaliteit te verbeteren. Geleidelijk zullen de oudste voertuigen uit het verkeer geweerd worden: Dit zou uiteindelijk kunnen uitmonden in een algeheel afscheid van het wagenpark met verbrandingsmotoren, vanuit de doelstelling om klimaatverandering tegen te gaan.

Deze maatregelen zijn onderwerp van bittere discussies. De legitimiteit van de LEZ wordt ter discussie gesteld, en het verdere traject blijft vooralsnog onzeker.

Het onderzoek van het Gosete project poogt de volgende vragen te beantwoorden:

Is de LEZ te beschouwen als een ambitieus gewestelijk/metropolitaan beleid dat een passend antwoord biedt op de huidige uitdagingen? Wat is de samenhang met de andere maatrgelen in het mobiliteitsbeleid? Wat is het precies wat men poogt uit te faseren, en wat voor situatie hopen we te bereiken?

Voor meer informatie over de achtergronden van deze werkplaats:

lees het volledige artikel

Bent u bij deze werkplaats betrokken en wilt u aan ons onderzoek bijdragen middels het delen van uw inzichten: neem contact met ons op !

De eerste resultaten van het GOSETE-project gerelateerd aan dit luik

Het verslag van het duurzaamheidsevaluatie-onderzoeksteam, getiteld "The LEZ and its future from an exnovation perspective - Potential sustainability impacts and alternative paths".

Op 2 maart 2021 vond de workshop “Mogelijke vooruitzichten op een ‘lage-emissiemobiliteit’ in Brussel: welke duurzaamheidsgevolgen?” plaats. Deze workshop bracht verschillende Brusselse en Belgische actoren bijeen om de invloed van verscheidene exnovatiescenario’s op de duurzaamheid te verkennen. Hier vindt u alvast het verslag (in het Frans).

Blogs · Mobiliteit

Lees verder

Uitbreiding van de LEZ-premie voor bedrijven: voldoende exnovatief?

Mobilité et transport
Lees verder

COP26: pour sortir de notre inertie face à la crise climatique, allons vers une société de l’exnovation!

Tous chantiers
Lees verder

Exnovation policies such as LEZs are the most effective to reduce air pollution from transport

Mobilité et transport

Uit de media · Mobiliteit

Report de la ZBE wallonne : OK, mais…

Canopea (ex-IEW) et Greenpeace

09/11/2022

Communiqué saluant la récente décision de reporter du lancement de la LEZ, “qui toucherait principalement des ménages précarisés sans apporter d’amélioration significative de la qualité de l’air” et appelant à des politiques (d’exnovation?) plus efficaces et ambitieuses

Mathieu Chassignet, ingénieur spécialisé en mobilité: “Les automobilistes sont globalement très râleurs”

L’écho

27/10/2022

Les nouveaux plans bruxellois visant à réduire le trafic automobile ne devraient pas tuer les commerces mais vont probablement les modifier, aux autorités à “doubler la politique de mobilité d’une politique d’encadrement commercial” pour ne pas autoriser trop d’horeca et de franchises, et soutenir les commerces existants.

« La critique des modes de consommation des plus nantis n’est pas suffisante pour fonder une stratégie écologique »

Le Monde

19/10/2022

Dans une tribune, Matthias Petel (UCL) plaide pour “une extension de la démocratie à la sphère économique pour que nous puissions collectivement distinguer ce qui doit être produit de ce qui ne peut plus l’être, et répartir de manière juste les coûts et bénéfices de cette mutation.”

Wetenschappelijke publicaties · Mobiliteit

Lees verder

The Other Side of the (Policy) Coin: Analyzing Exnovation Policies for the Urban Mobility Transition in Eight Cities around the Globe

Lisa Graaf, Stefan Werland, Oliver Lah, Emilie Martin, Alvin Mejia, María Rosa Muñoz Barriga, Hien Thi Thu Nguyen, Edmund Teko and Shritu Shrestha · 2021
Mobilité et transport
Lees verder

Exnovation in the Brussels Capital Region

Regine Feltkamp and Ayana Dootalieva · 02/2021
Tous chantiers
Lees verder

From path dependence to policy mixes for Nordic electric mobility

Kotilainen, K. et al. · 2019
Mobilité et transport

Events · Mobiliteit

Scroll naar boven